Att skapa inflytande

Från medierelationer till influencer-relationer

I takt med att media har blivit mer demokratiserat, så har även influencer-rollen blivit det. Dagens influencer är inte enbart kändisar, politiker, journalister eller företagsledare (även om de också tillhör den kategorin). Influencers kan likväl vara vanliga människor som byggt upp en följarskara genom att publicera bra innehåll inom ett specifikt område.

I den förra kursen pratade vi om spridningen av kanaler där konsumenter kan läsa eller titta på innehåll. Individer är inte längre beroende av massmedia för att ta till sig ny information eller underhållas. Något som vi inte tittade närmare på i den första kursen, men som vi kommer diskutera utförligt här, är den roll influencers har att engagera en publik.

Kursinnehåll: