Så engagerar du din publik

Publikengagemang

The PR Workflow – Steg 3

Första steget för att skapa engagemang är att lära känna din publik. Det spelar ingen roll hur högkvalitativ din kommunikation är om den inte är relevant för målgruppen.

Innan du går på jakt efter nya målgrupper bör du lära känna de du redan har. Undersök din databas, ditt nyhetsrum och sociala kanaler. Vem är det egentligen som engagerar sig i din kommunikation och vad gör de med informationen?

Lär känna publiken ordentligt. Se till att interagera med dem regelbundet för att bygga relationer och få dem att lita på dig. Du kan lära dig mycket genom att ta del av den offentliga informationen som finns, till exempel på Google eller sociala medier.